Panamarenko Foundation

In juni 2021 werd de Panamarenko Foundation als private stichting opgericht met als doel: de instandhouding en bescherming – naar de geest van de kunstenaar – van de artistieke integriteit van het werk en van zijn nalatenschap. In die optiek distantiëren wij ons van online veilingplatforms die geen officieel erkend veilinghuis achter zich hebben. Dit omdat er zeer zelden via deze weg objecten worden aangeboden die als authentieke kunstwerken kunnen worden beschouwd.

U kan op ons beroep doen om informatie en advies te verkrijgen aangaande Panamarenko’s werk, maar niet voor souvenirs en andere trivia zoals gesigneerde uitnodigingskaarten, foto’s, affiches, proefdrukken,… Alleen unieke objecten, tekeningen en reguliere edities komen in aanmerking. Wij factureren een forfaitaire kost van 150 euro voor het aanmaken van een dossier plus een uurtarief van 100 euro voor opzoekingswerk en advies.

Het is ook onze taak om te blijven inspireren en dat zijn wij aan het vormgeven in een groter plan, vanuit een duurzame langetermijnvisie.

Vragen en suggesties zijn ondertussen welkom via info@panamarenko.foundation.


Terug